gallery/logo 12-3

MC2VASTGOED.COM

Vergunning of boete?

Is mijn vastgoed vergunning plichtig?

   

De Gemeente Amsterdam heeft in de meest recente huisvestingsverordening en beleidsregels 2017, gesteld dat bepaalde vormen van verhuur, vergunningplichtig zijn geworden. Hierover is op dit ogenblik helaas nog veel onduidelijkheid. Tegelijkertijd heeft de gemeente Amsterdam haar capaciteit op het gebied van handhaving en opsporing van woonfraude flink uitgebreid en zijn er aan overtreding van de regels, pittige sancties gekoppeld. Deze sancties lopen op tot boetes van maximaal € 20.500 per overtreding.

Wij zijn al enige tijd, constructief, in gesprek met de gemeente Amsterdam om e.e.a. voor iedereen duidelijk en werkbaar te maken. Om helder te krijgen, of en welke vergunningen er eventueel benodigd zijn voor de exploitatie van uw vastgoed, adviseren wij u graag. Wij maken een scan van uw situatie en toetsen deze aan de beleidsregels en huisvestingsverordening. Wellicht kunt u met een paar eenvoudige, administratieve en/of bouwkundige aanpassingen veel geld en ellende besparen.

MC2Vastgoed adviseert u graag over de mogelijkheden om, afhankelijk van uw situatie, met of zonder vergunning het rendement op uw vastgoed te optimaliseren en het risico, in het kader van de voortdurend veranderende wet- en regelgeving, te verlagen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.